Strona główna o firmie kariera pytanie do eksperta kontakt faq
 
 
 
 
 
KONSERWACJA WYKŁADZIN (zakres usług)

Czyszczenie wykładzin:

 1. nakładanie akrylu,
 2. nakładanie PU.

WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG Z OBIEKTOWYCH WYKŁADZIN PCV.

Wykładziny obiektowe pcv, podobnie jak wszystkie wykładziny używane w miejscach o dużym natężeniu ruchu, wymagają prawidłowej i regularnej pielęgnacji. Bez względu na fabryczne wykończenie powierzchni, satysfakcjonujące rezultaty użytkowania podłóg mogą być uzyskane wyłącznie przy stosowaniu się do kilku podstawowych zasad dotyczących użytkowania i pielęgnacji.

Podstawowym elementem zabezpieczania podłóg przed zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie wejściowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze dobrany system wejściowy może wychwycić do 80% potencjalnych zanieczyszczeń.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WYKŁADZIN ZABEZPIECZONYCH POWIERZCHNIOWO POLIURETANEM.

Wykładziny te, ze względu na zabezpieczenie warstwą poliuretanu PUR w trakcie procesu produkcyjnego, nie wymagają wykonania dodatkowej konserwacji środkami akrylowymi po ich ułożeniu. W celu nie dopuszczenia do całkowitego zużycia się pierwotnej powłoki z poliuretanu należy pielęgnować posadzki według następujących zaleceń:

1. Czyszczenie początkowe:

 • po ułożeniu powierzchnię wykładziny należy dokładnie pozamiatać lub odkurzyć w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń,
 • zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej,
 • do mycia należy stosować roztwór detergentu w stężeniu zalecanym przez producenta środka myjącego,
 • usunąć roztwór myjący przy użyciu czystej wody.

2. Sprzątanie bieżące:

 • powierzchnię wykładziny należy na bieżąco zamiatać lub odkurzać,
 • zmywać posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej,
 • do mycia należy stosować roztwór środka do konserwacji bieżącej, odpowiedniego dla danego rodzaju wykładziny, w stężeniu zalecanym przez producenta preparatu.

Uwaga: dla wykładziny przewodzącej elektrostatycznie należy stosować środki przeznaczone do bieżącego mycia podłóg przewodzących.

3. Czyszczenie okresowe - częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną konserwację należy odnowić. W tym celu:

 • zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej, do mycia należy stosować roztwór detergentu w stężeniu zalecanym przez producenta środka myjącego,
 • usunąć brudny roztwór myjący, a następnie całą posadzkę dokładnie umyć wodą,
 • zakonserwować, nanosząc minimum dwie warstwy odpowiedniego dla danej wykładziny środka do konserwacji.

Uwaga: dla wykładziny przewodzącej elektrostatycznie konserwację należy wykonać z użyciem środków przeznaczonych do konserwacji podłóg przewodzących.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI WYKŁADZIN NIEZABEZPIECZONYCH POWIERZCHNIOWO POLIURETANEM.

Wykładziny te, ze względu na warstwę użytkową z czystego PCV, nie wymagają bezwzględnie stosowania konserwacji, jednak zaleca się jej wykonanie ze względu na łatwiejsze utrzymanie posadzki w czystości. Pielęgnację tej grupy wykładzin należy wykonywać z użyciem środków przeznaczonych do mycia i konserwacji wykładzin obiektowych według następujących zaleceń:

1. Czyszczenie początkowe:

 • po ułożeniu powierzchnię wykładziny należy dokładnie pozamiatać lub odkurzyć w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń,
 • zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować roztwór detergentu w stężeniu zalecanym przez producenta środka myjącego,
 • usunąć roztwór myjący przy użyciu czystej wody.

2. Pierwsza konserwacja:

 • po umyciu wykładziny należy poczekać na całkowite jej wyschnięcie,
 • nałożyć minimum dwie warstwy odpowiedniego dla danej wykładziny środka do konserwacji.

3. Sprzątanie bieżące:

 • powierzchnię wykładziny należy na bieżąco zamiatać lub odkurzać,
 • zmywać posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej, do mycia należy stosować roztwór detergentu lub roztwór środka do konserwacji bieżącej, odpowiedniego dla danej wykładziny, w stężeniu zalecanym przez producenta preparatu.

4. Czyszczenie okresowe - częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną konserwację należy odnowić. W tym celu:

 • całkowicie usunąć zniszczoną powłokę, nanosząc środek do radykalnego mycia o pH 10÷11,
 • usunąć brudny roztwór myjący, a następnie całą posadzkę dokładnie umyć wodą,
 • ponownie zakonserwować, nanosząc minimum dwie warstwy środka jak przy pierwszej konserwacji.

TERRY  Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 116 A, 86-100 Świecie, tel. +48 52 33 11 630, fax. +48 52 33 12 903, e-mail:sekretariat@terry.net.pl
O firmie l Kariera l Pytanie do eksperta l Kontakt l Faq
© BM Computers 2011