Strona główna o firmie kariera pytanie do eksperta kontakt faq
 
 
 
 
 
FAQ

1. Jakie wymagania stawia się podłożu pod wykładzinę elastyczną, a jakie pod wykładzine tekstylą (dywanową) ?

Podłoże pod wykładzinę tekstylną (dywanową) musi być gładkie, równe i suche. Dlatego przed montażem wykładziny należy usunąć wszelkie zgrubienia, a ewentualne ubytki uzupełnić masą szpachlową. Na tak przygotowane podłoże można instalować wykładzinę tekstylną. Pod wykładziny elastyczne lub naturalne bezwzględnie należy wykonać wylewkę samopoziomującą. Dodatkowo przed przyklejeniem takiej wykładziny należy powierzchnię starannie odkurzyć, gdyż nawet drobne cząstki trwałe uszkodzą wykładzinę w trakcie jej użytkowania.

2. Jak walczyć z brudem?

Najważniejszą sprawą w ochronie wykładziny przed brudem są wycieraczki. Jeżeli wycieraczka nie będzie skutecznie chroniła przed transportem brudu w głąb budynku czy mieszkania, to pierwsze metry wykładziny przejmą rolę wycieraczki, a nie są do tej roli przygotowane. Runo wycieraczek skonstruowane jest tak, aby jak najwięcej zanieczyszczeń zostało zlokalizowane na wycieraczce.  Istotne jest także, aby jak najprędzej reagować na plamy. Czas odgrywa tutaj kluczową rolę, gdyż niektóre składniki środka plamiącego mogą wchodzić w chemiczną reakcję z włóknem i jego barwnikami. Niekiedy wymagane bywa zastosowanie specjalistycznego odplamiacza a później środka do gruntownego czyszczenia.

3. Jak szybko po montażu można eksploatować posadzki z wykładzin elastycznych?

W zależności od wymagań gwarancyjny producenta, wykładziny elastyczne możemy rozpocząć eksploatować po 24 godzinach od momentu zakończenia wszelkich prac monterskich.

4. Jak często powinno się prać wykładzinę tekstylna lub dywan?

Zalecane jest, aby prać dywany i wykładziny co najmniej dwa razy w roku. Jeśli są mocno ksploatowane częstotliwość należy zwiększyć. Dzięki takim zabiegom brud nie będzie się nawarstwiał, co wpłynie dodatnio na żywotność wykładziny czy dywanu.

5. Na czym polega spawanie wykładzin elastycznych?

Spawanie to proces zapewniający bezszczelinowe łączenie wykładzin elastycznych oraz naturalnych, poprzez wprowadzenie w styk specjalnego tworzywa stanowiącego spoiwo. Wyróżniamy dwa rodzaje spawania:
Spawanie na gorąco, gdzie styki wykładzin frezuje się, aby uzyskać równą szczelinę, w którą za pomocą spawarki na gorąco wprowadza się sznur spawalniczy. Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura, które odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ścięcie przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygnięciu sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować braki w miejscu szwu (w procesie stygnięcia zabraknie nam materiału).
Spawanie na zimno Proces spawania na zimno wykonujemy przy montażu wykładzin mieszkaniowych, drobnych wzorów. Rozróżniamy dwa rodzaje klejów: typ „A” i „C”. Typ „A” służy do spawania dokładnie przyciętych wykładzin. Metalowa igła umożliwia wprowadzenie środka spawalniczego dokładnie w głąb spoiny. Typ „C” służy do łączenia wykładzin, których szczeliny nie przekraczają 4 mm. Zaletą spawania na zimno jest trwałość połączenia, brak możliwości dostania się wody pod wykładzinę, co może spowodować marszczenie się wykładziny.

6. Wykładzina homogeniczna, czy heterogeniczna? Którą wybrać?

To pytanie z cyklu: czy kupić samochód na olej napędowy, czy na benzynę? Jeśli założymy, że czynnikiem decydującym nie jest cena a własności techniczne, wybór może być trudny. Podobnie jest z wykładzinami. Wykładziny elastyczne różnicuje technologia wytwarzania.
Homogeniczne wykonane są z jednego tworzywa na całej grubości. Dzięki temu rysunek rozciąga się na całą grubość wykładziny, a zużycie wykładziny w trakcie eksploatacji nie zmieniają wyglądu. Nie ma zbyt wielu stylów wykończenia, wzór najczęściej jednokolorowy, plamisty bądź cętkowany, granulowany bądź w odcieniach marmuru. Rysunek wykładziny homogenicznej, jej tekstura zależy od technologii produkcyjnych, może być kierunkowy (wzdłuż włókna) i chaotyczny (bez rysunku). Wykładziny homogeniczne zalecane są w miejscach intensywnej eksploatacji, w placówkach edukacyjnych i opieki zdrowotnej, w centrach handlowych, biurach.
Natomiast heterogeniczne wykładziny elastyczne to wielowarstwowe wykładziny składające się z przynajmniej dwóch warstw: uzbrojonego włókna szklanego, pokrytego warstwą PVC, który chroniony jest przez przezroczystą powłokę - czysty PVC o grubości 0,65 - 1 mm. Wykładziny te charakteryzują się większą gamą stylów - od mozaiki do parkietu, bardziej skomplikowaną strukturą niż homogeniczne. Elastyczna wykładzina heterogeniczna pozwala uzyskać wiele efektów podłogi dekoracyjnej.
W związku z porównywalnymi parametrami technicznymi: odpornością na ścieranie, na ogień, na poślizg, czy izolacją termiczną, często okazuje się, że wykładziny homogeniczne i heterogeniczne  znajdują zastosowanie w tego samego typu obiektach. A decyzję o wyborze wykładziny ogranicza się do czysto estetycznych walorów danego produktu. Dlatego czy wykładzina homogeniczna, czy  heterogeniczna? Wybór należy do ciebie.    

7. Co to jest warstwa ścieralna?

Warstwa ścieralna to  wierzchnia warstwa wykładziny elastycznej, poddana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, mająca zapewnić trwałość i długoletnie użytkowanie posadzki. W przypadku wykładzin homogenicznych warstwa ścieralna stanowi warstwę konstrukcyjną i odpowiada całkowitej grubości wykładziny, w heterogeniczny to najbardziej zewnętrzna powłoka wykładziny o grubości od 0,3 do 1 mm.

8. Jak połączyć wykładzinę podłogową z innym wykończeniem podłogi, gdy występuje między nimi różnica grubości?

Aby uniknąć nierówności podczas łączenia wykładziny na przykład z płytkami ceramicznymi należy użyć listwy o odpowiednim do różnicy poziomów profilu. Staranne dobranie listwy do różnicy wysokości gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania oraz zabezpiecza wykładzinę przed odklejaniem się od podłoża w miejscu styku z inną nawierzchnią.

9. Co robić i jak postępować, by maksymalnie chronić podłogę?

  1. Regularnie sprzątać teren zewnętrzny przed budynkami
  2. Zamontować właściwe wycieraczki w strefie zewnętrznej, wiatrołapie oraz przy wejściach
  3. Regularnie zamiatać (odkurzać) podłogi, a potem dopiero myć je ręcznie lub mechanicznie
  4. Bieżąco usuwać wszelkie zabrudzenia i plamy
  5. Co pewien czas „zrywać” stare powłoki, nakładać nowe – czyli konserwować

10. Jak prawidłowo dbać o czystość i właściwy stan podłóg ?

Sprzątanie interwencyjne:

• Podłogę (jej zabrudzony fragment) zmywamy środkiem chemicznym lub zabrudzenie usuwamy punktowo.
• Neutralizujemy zimną wodą.
• Przecieramy wyciśniętym mopem (żeby myty fragment szybko wysechł).

Sprzątanie bieżące – codzienne:

• Podłoga winna być uwolniona ze wszystkich sprzętów (mebli) utrudniających zamiatanie i mycie.
• Zamiatamy podłogę mopem akrylowym, śmieci zbieramy zmiotką.
• Do mycia na wilgotno używamy mopa z mikrofazy na powierzchniach z płytek ceramicznych lub gresów, a na podłogach z PCW lub linoleum mopa lub szczotki płaskiej.
• Myjemy podłogę w systemie dwuwiaderkowym. W jednym wiaderku mamy przygotowany roztwór środka myjącego i wody. W drugim znajduje się woda używana do płukania, powinno być jej tyle, by można było mop dokładnie wypłukać.
• Mop po zanurzeniu w roztworze myjącym wyciskamy dokładnie w wyciskarce.
• Brudny mop zanurzamy w wiadrze z wodą, dokładnie płuczemy, wyciskamy i dopiero później zanurzamy w roztworze myjącym, wyciskamy w wyciskarce i myjemy podłogę.
• Po zakończeniu mycia podłóg pozostałość roztworu przechowujemy do następnego mycia, wiadro z brudną wodą i wyciskarkę spłukujemy, pozostawiamy do wyschnięcia.
• Pamiętamy o tym, że po każdej pracy mop powinien być dokładnie wypłukany, a w przypadku jeśli zauważymy, że jest zabrudzony, także należy go wyprać, rozłożyć i wysuszyć (nie kładziemy go na grzejnikach).

Sprzątanie okresowe
(np. 1–4 razy w miesiącu, w zależności od stanu zabrudzeń i ewentualnych uszkodzeń powłok).
• Czynności i technika mycia jest taka sama jak przy sprzątaniu codziennym, z tą różnicą, że używamy środka myjącego – pielęgnacyjnego.

Sprzątanie gruntowne
(np. 2–12 razy w roku, w zależności od stanu zabrudzeń i uszkodzeń powłok).
• Z pomieszczenia muszą być usunięte wszystkie przedmioty (meble), ponieważ ich pozostawienie i kontakt ze striperem może spowodować trwałe ich uszkodzenia.
• Przed rozpoczęciem prac na podłodze (szczególnie w większych pomieszczeniach), warto ją podzielić na mniejsze kwadraty robocze oznaczając je np. taśmą.
• Należy sporządzić roztwór składający się z zimnej wody i stripera do usunięcia zabrudzeń. Im zabrudzenia większe, tym i mocniejsze musi być stężenie.
• Roztwór nanosimy szczotką płaską z wiaderka na podłogę i pozwalamy mu działać przez około 15 minut.
• Następnie przystępujemy do szorowania, używając maszyny jednotarczowej zaopatrzonej w zbiornik, z którego podajemy także roztwór oraz pad. Jeśli zanieczyszczenia nie są zbyt duże możemy użyć pada czerwonego. W przypadku mocnych zabrudzeń korzystamy z pada szafirowego.
• Brudny urobek zbieramy natychmiast po wyszorowanym fragmencie podłogi odkurzaczem sucho-mokro.
• Następnie przemywamy (płuczemy) podłogę czystą, zimną wodą, zbieramy ją przy pomocy powyższego sprzętu.
•  Na suchą posadzkę należy nanieść nierozcieńczony polimer woskowy. Nałożyć 2–3 cienkie warstwy w odstępach 30-minutowych płaskim mopem. Wyschniętą powłokę pielęgnującą można zagęścić poprzez polerowanie maszy­ną szybkoobrotową. Wypolerowana powłoka nie jest śliska.

11. Czy można położyć elastyczną wykładzinę na starą podłogę z desek lub płyt OSB?

Można, ale wymagane jest odpowiednie przygotowaniu podłoża. W skład którego wchodzi: niwelowanie nierówności (musi być gładkie i równe), szpachlowanie rys i spękań. W związku z tym, że deski czy płyty OSB odzwierciedlą swoje krawędzie na powierzchni wykładziny, muszą być dokładnie przymocowane, przeszlifowane a w szczególności należy wylać specjalistyczną masę wyrównawczą. Dopiero wtedy możemy przystąpić do przyklejenia wykładziny, aby na długi czas zachować jej własności oraz funkcjonalność.

12. Czy wykładzinę elastyczną lub tekstylną można położyć na podłodze bez przyklejania?

Podstawowym warunkiem dobrego funkcjonowania podłogi pokrytej wykładziną jest przyklejenie jej na całej powierzchni do odpowiednio przygotowanego podłoża. Dotyczy to zarówno wykładzin elastycznych jak i tekstylnych.

13. Czy mogę mieć pewność, że podłoga wykonana z wykładziny elastycznej w pomieszczeniu mokrym będzie szczelna?


Podłoga będzie całkowicie szczelna, jeśli poszczególne arkusze lub płytki zostaną połączone metodą spawania na gorąco przy pomocy sznurów spawalniczych, a przy ścianach wykładzina zostanie wywinięta na cokół. Należy również zwrócić uwagę na wywinięcie wykładziny przy rurach i progach.

14. Gdzie mogę nabyć materiały pomocnicze do montażu wykładzin, tzn. klej, sznury i listwy?

W naszej ofercie posiadamy szeroki asortyment produktów oraz narzędzi niezbędnych do prawidłowego montażu wykładzin tekstylnych oraz elastycznych. Materiały te można kupić łącznie z wykładziną podłogową w sieci naszych sklepów, których adresy znajdziesz w zakładce „sprzedaż detaliczna” 

15. Co robić jeśli nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie?

Aby uzyskać więcej informacji o naszych usługach, przejdź ze strony głównej do „Pytania do eksperta”” i wypełnij formularz kontaktowy. Temat zapytania musi być jasno sformułowany, aby wiadomość mogła zostać przekazana do odpowiedniego specjalisty Terry p. z o.o.

TERRY  Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 116 A, 86-100 Świecie, tel. +48 52 33 11 630, fax. +48 52 33 12 903, e-mail:sekretariat@terry.net.pl
O firmie l Kariera l Pytanie do eksperta l Kontakt l Faq
© BM Computers 2011